FENBENAT, 40 mg/g (premiks)

Opis

premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Fenbenat, 40 mg/g, premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
1 g produktu zawiera: Substancja czynna: Fenbendazol 40 mg.

Wskazania lecznicze:
Leczenie inwazji pasożytniczych u świń wywołanych przez nicienie wrażliwe na działanie fenbendazolu, tj.: Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum spp., Trichuris suis, Metastrongylus spp.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na fenbendazol.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Dawka lecznicza fenbendazolu to 5 mg/kg mc., co odpowiada 1,25 g produktu na 10 kg mc. Zwierzętom należy podawać paszę leczniczą zawierającą 2,3 kg produktu na tonę paszy lub 425–500 g na tonę przez odpowiednio 1 dzień lub 6 kolejnych dni. Przed podaniem zaleca się przegłodzić zwierzęta, nie karmiąc ich poprzedniego dnia. Produkt należy stosować w razie wystąpienia objawów inwazji pasożytów lub profilaktycznie, nie częściej niż co 6 miesięcy.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia oporności pasożytów na fenbendazol produkt powinien być stosowany w gospodarstwie maksymalnie 8-krotnie. Następnie zaleca się zmianę na produkt przeciwrobaczy o innym mechanizmie działania. W celu ograniczenia ryzyka reinwazji powinny być wdrożone dobre praktyki leczenia i higieny. Do uzyskania skuteczności wystarczające jest jednokrotne odrobaczanie.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: 4 dni.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na ulotce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po  pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 2 lata. Okres ważności po dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej: 6 dni.

Inne informacje:
Wielkości opakowań: 50 g, 100 g, 200 g, 500 g lub 1000 g. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Kategoria: Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?