NORFLOKSACYNA VETOS-FARMA, 10 g/100 g

Opis

roztwór doustny dla gołębi

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
Norfloksacyna – 10 g/100 g.

Wskazania lecznicze:
Leczenie infekcji bakteryjnych układu oddechowego i przewodu pokarmowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na norfloksacynę: bakterie Gram‑dodatnie tlenowe: stafylokokoza (tj. Staphylococcus spp.); bakterie Gram‑ujemne tlenowe: kolibakterioza (E. coli), chroniczne zapalenie układu oddechowego, salmonelloza (Salmonella spp.), pastereloza (Pasteurella spp.), mykoplazmoza (Mycoplasma spp.).
Wrażliwość na działanie norfloksacyny wykazują: Enterobacter spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Proteus spp. Dobrą wrażliwość na lek wykazuje również Chlamydia spp.

Przeciwwskazania:
Nie stosować profilaktycznie. Nie stosować w przypadku wystąpienia znanej oporności krzyżowej bakterii na fluorochinolony lub chinolony. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Gołąb.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Gołębie: 1‑1,5 ml na 1 l wody do picia (8‑15 mg norfloksacyny na 1 kg mc.) dziennie, podawać z wodą do picia przez 3‑4 dni. W przypadku salmonellozy dawkę można zwiększyć o 25‑50%, a leczenie przedłużyć do 5‑7 dni. Należy określić jak najdokładniej prawidłową masę ciała leczonych zwierząt tak, aby dawka stosowanego antybiotyku nie była zbyt mała.
Spożycie przygotowanego roztworu zależy od stanu klinicznego leczonych zwierząt. Należy odpowiednio dostosować stężenie roztworu tak, aby uzyskać prawidłową dawkę stosowanego antybiotyku u leczonych zwierząt. Codziennie należy przygotowywać świeży roztwór leczniczy.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.

Okres karencji:
Nie stosować u gołębi, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 30 dni. Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 24 h.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: Butelka PET (100 ml) z zakrętką HDPE zawierająca 50 ml produktu.

Kategoria: Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?