OKSYTETRACYKLINA VETOS-FARMA, 50 g/100 g

Opis

proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń, bydła, indyków i kur

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
Oksytetracykliny chlorowodorek – 50 g/100 g.

Wskazania lecznicze:
Oksytetracyklinę stosuje się u świń, cieląt, kur i indyków (z wyłączeniem niosek jaj konsumpcyjnych) w chorobach bakteryjnych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, nerek, pęcherza moczowego, w zakażeniach pępowiny, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na oksytetracyklinę. Oksytetracyklina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu takich chorób jak: borelioza i riketsjoza.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u bydła z rozwiniętą funkcją przedżołądków. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny oraz w przypadku niewydolności nerek i wątroby.

Działania niepożądane:
Stosowanie produktu przez długi czas może doprowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych i zmian flory jelitowej (infekcje wtórne). Po terapii oksytetracykliną może wystąpić nadwrażliwość na światło. Objawy nadwrażliwości, hepatotoksyczność i efekty hematologiczne występują jednak rzadko. Tetracykliny odkładają się w zębach mlecznych i stałych, wywołując ich odbarwienie, niedorozwój szkliwa i słabą mineralizację. Tetracykliny mogą zahamować rozwój szkieletu płodu. Wysokie dawki lub długotrwałe podawanie może opóźnić wzrost kości i procesy zdrowienia u młodych zwierząt.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia, bydło (cielę), indyk, kura.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
U cieląt i świń zalecana dawka wynosi od 10-30 mg chlorowodorku oksytetracykliny/kg mc./dobę przez 3-5 dni, co odpowiada 20-60 mg produktu/kg mc. Zalecaną dawkę należy podzielić na dwie części.
U kur i indyków zalecana dawka wynosi 10-25 mg chlorowodorku oksytetracykliny/kg mc./dobę przez 3-5 dni, co odpowiada 20-50 mg produktu/kg mc.
Produkt należy podawać w wodzie do picia, codziennie należy przygotować świeży roztwór. Podczas leczenia roztwór produktu powinien być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt. W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania, masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej.
Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Dokładną dawkę można wyznaczyć z wykorzystaniem poniższego wzoru:

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: świnia, bydło (cielę), indyk, kura – 21 dni. Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 30 dni. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 h.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 100 g, 500 g, 1000 g.

Kategoria: Tagi: , , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?