CL2 – BLUE CONTROL – 1000 PŁYN

Opis

preparat dla zwierząt do odchlorowywania wody i wizualizacji spożycia

Skład jakościowy:
Związki wiążące chlor zgodnie z dokumentacją producenta.

Właściwości:
Cl2 – BLUE CONTROL posiada znacznik zabarwiający roztwór wodny ze szczepionką lub lekiem na niebiesko, przez co umożliwia kontrolę podawania szczepionki oraz innych leków i witamin poprzez systemy pojenia zwierząt. Niebieskie zabarwienie pozostaje na języku i błonach śluzowych jamy gębowej zwierząt przez 1-4 godzin.
Chlor dodawany jest rutynowo do dezynfekcji wody wodociągowej w ilości od 0,3 do 2,5 ppm (0,3 mg-2,5 mg/litr wody). W takim stężeniu chlor jest silnym dezaktywatorem dla żywych szczepionek. Stężenie bakteriobójcze wolnego chloru wynosi 0,1-0,2 ppm, a wirusobójcze 0,3-0,5 ppm. Dlatego przed podaniem żywych szczepionek, wolny chlor w wodzie musi zostać unieczynniony, w celu zabezpieczenia żywych szczepów wirusów i bakterii znajdujących się w szczepionce. Zawartość wolnego chloru w wodzie pitnej jest trudna do kontroli i bardzo niestabilna. Może wahać się w szczepionce w dużym zakresie (0,3-10 ppm). Smak i zapach chloru nie są miarodajnym wskaźnikiem jego zawartości. Człowiek odczuwa zapach i smak tylko w przedziale 0,4-0,5 ppm. Stężenie to jest wielokrotnie wyższe niż bakterio- i wirusobójcze.

Wskazania:
Preparat Cl2 – BLUE CONTROL neutralizuje wolny chlor oraz silne zasadowe pH w wodzie do picia podawanej zwierzętom. Chlor oraz silnie zasadowe pH powodują dezaktywację żywych szczepionek podawanych z wodą do picia, przez co zmniejszają ich skuteczność. Cl2 – BLUE CONTROL poprzez zawartość niebieskiego barwnika umożliwia kontrolę przyjęcia szczepionki, leku bądź witamin.

Dawkowanie i droga podania:
Podanie jednego opakowania Cl2 – BLUE CONTROL – 1000 płyn na 1000 litrów wody pitnej w pełni neutralizuje wolny chlor o maksymalnym stężeniu 10 ppm Cl2 oraz przywraca prawidłowe neutralne pH wody, w pełni chroniąc podawaną żywą szczepionkę. Przy podaniu leku lub witamin trzeba napełnić wiadro lub pojemnik wcześniej wyliczoną wodą (czystą, o dobrej jakości, o temperaturze 20-22°C), która zostanie dodana do 1000 litrów wody pitnej poprzez system dozujący wraz z lekiem lub witaminami. Dodać i rozpuścić w niej lek lub witaminę, a następnie dosypać zawartość jednego opakowania Cl2 – BLUE CONTROL – 1000 płyn i dokładnie wymieszać. Podać niezwłocznie zwierzętom do picia.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Sprawdzić czy lek lub witaminy dotarły do końca rurociągu i woda posiada zabarwienie niebieskie. Sprawdzić zabarwienie języka i błony śluzowej zwierząt. Przy prawidłowo podanym leku lub witaminach 90% zwierząt powinno na języku i błonach śluzowych wykazywać kolor niebieski.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwienia niezużytego produktu lub odpadów pochodzących z tego produktu:
Produktu nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwoli to na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje:
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Termin ważności:
3 lata od daty produkcji. Data produkcji – na opakowaniu bezpośrednim.

Dostępne opakowania:
Cl2 – BLUE CONTROL występuje w dwóch opakowaniach: Cl2 – BLUE CONTROL – 200 płyn przeznaczony jest na 200 litrów wody i Cl2 – BLUE CONTROL – 1000 płyn przeznaczony jest na 1000 litrów wody.

Karta charakterystyki

 

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE
Kategorie: , Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?