DOKSYCYKLINA 100 VETOS-FARMA, 100 g/100 g

Opis

proszek do podania w wodzie do picia dla kur i świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Doksycyklina 100 Vetos-Farma, 100 g/100 g, proszek do podania w wodzie do picia dla kur i świń.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
100 g produktu zawiera: Substancja czynna: Doksycykliny hyklan 100 g (co odpowiada 87 g doksycykliny).

Wskazania lecznicze:
Kury: Leczenie chorób bakteryjnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez Escherichia coli, Salmonella enteritidis wrażliwych na działanie doksycykliny. Świnie: Leczenie chorób bakteryjnych układu oddechowego wywoływanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae oraz chorób bakteryjnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez Escherichia coli wrażliwych na działanie doksycykliny.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny. Nie stosować w przypadku niewydolności nerek i wątroby.

Działania niepożądane:
Mogą wystąpić reakcje alergiczne i nadwrażliwość na światło. W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego należy przerwać podawanie leku. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia, kura.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Do podania w wodzie do picia.

Kury: Produkt należy podawać przez 3-6 dni. 10-15 mg doksycykliny na kg masy ciała dziennie, podawanej w wodzie do picia, co w przeliczeniu na doksycykliny hyklan wynosi 11,5–17,3 mg/kg mc. W praktyce stosuje się 0,12-0,17 g produktu na 10 kg mc. dziennie, podawanego w wodzie do picia. Świnie: Produkt należy podawać przez 5 dni. 10 mg doksycykliny na kg masy ciała dziennie, podawanej w wodzie do picia, co w przeliczeniu na doksycykliny hyklan wynosi 11,5 mg/kg mc. W praktyce stosuje się 0,12 g produktu na 10 kg mc. dziennie, podawanego w wodzie do picia. Wodny roztwór produktu należy zużyć w ciągu 24 godzin. Woda z produktem musi być jedynym dostępnym rodzajem wody do picia, a dla pokrycia dziennego spożycia powinna być przygotowana jej dostateczna ilość. W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej. Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Kura, świnia: Tkanki jadalne – 7 dni. Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na ulotce. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 30 dni. Okres ważności po rozcieńczeniu lub rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Inne informacje:
Dostępne opakowania: Worki z folii PET/Aluminium/PE po 100 g, 500 g.

Kategoria: Tagi: , Print

©2020  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Projekt i wykonanie: uxtypo.com

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Sending
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Log in with your credentials

Forgot your details?