KOLISTIN 22,5

Opis

proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń, kur i indyków

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Kolistin 22,5, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń, kur i indyków.

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
Kolistyna (w postaci siarczanu) 22 500 000 j.m./g.

Wskazania lecznicze:
Leczenie i metafilaktyka chorób jelitowych u cieląt, świń, kur i indyków, wywołanych przez nieinwazyjne szczepy bakterii E. coli wrażliwe na kolistynę. Przed rozpoczęciem leczenia w ramach metafilaktyki należy stwierdzić obecność tej choroby w stadzie.

Przeciwwskazania:
Nie stosować tego leku u koni, w szczególności u źrebiąt, gdyż zmiana w równowadze mikroflory przewodu pokarmowego może prowadzić do wystąpienia potencjalnie śmiertelnego zapalenia okrężnicy związanego z podawaniem antybiotyków (ang. Antimicrobial associated colitis, colitis X), wywołanego zwykle przez bakterie Clostridium difficile. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Bydło, świnia, kura, indyk.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania:
Podanie w wodzie do picia.

Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu uzyskania właściwego dawkowania należy monitorować spożycie wody i odpowiednio dostosować zawartość produktu w roztworze. Przed rozpoczęciem leczenia należy jak najdokładniej wyliczyć całkowitą masę ciała leczonych zwierząt oraz całkowite spożycie wody. Roztwór leczniczy powinien być przygotowywany bezpośrednio przed podaniem. Woda zawierająca produkt leczniczy weterynaryjny powinna być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt przez cały okres leczenia.

Dokładną dawkę dla cieląt i świń można wyznaczyć z wykorzystaniem poniższego wzoru:

Dokładną dawkę dla kur i indyków można wyznaczyć z wykorzystaniem poniższego wzoru:

Leczenie należy kontynuować przez 3–5 dni. Wodę do picia z dodatkiem leku należy wymieniać co 24 godziny. Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimalnego czasu niezbędnego do wyleczenia choroby.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okresy karencji:
Świnie: Tkanki jadalne – 1 dzień. Cielęta: Tkanki jadalne – 2 dni. Kury: Tkanki jadalne – 1 dzień. Jaja – zero dni. Indyki: Tkanki jadalne – 1 dzień. Nie stosować u indyczek, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Chronić przed światłem. Po pierwszym otwarciu przechowywać torebkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią i światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 5 dni. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Inne informacje:
Dostępne opakowania: 1 x 100 g, 1 x 500 g.

Kategoria: Tagi: , , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?