AMOKSYCYLINA VETOS-FARMA

Opis

60 g/100 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
Amoksycylina trójwodna – 60 g/100 g.

Wskazania lecznicze:
Produkt jest stosowany w leczeniu pierwotnych i wtórnych zakażeń drobnoustrojami wrażliwymi na amoksycylinę. Wykorzystywany jest szczególnie w leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego, skóry i tkanek miękkich: w leczeniu choroby Glässera świń (zakażenie wywołane przez Haemophilus parasuis), wysiękowego zapalenia skóry u świń wywołanego przez Staphylococcus hyicus, różycy świń, gronkowcowego zapalenia stawów kur (stafylokokoza).

Przeciwwskazania:
Nie stosować u królików, świnek morskich, chomików oraz innych małych gryzoni. Nie stosować u zwierząt uczulonych na penicylinę i cefalosporyny. Nie stosować u zwierząt z ciężką niewydolnością nerek połączoną z anurią i oligurią. Nie stosować w infekcjach wywoływanych przez drobnoustroje wytwarzające β-laktamazę.

Działania niepożądane:
Reakcje nadwrażliwości (reakcje skórne, anafilaksja). W przypadku reakcji alergicznej przerwać podawanie produktu. Zastosować niezwłocznie procedury ratujące życie. W przypadku anafilaksji podać dożylnie adrenalinę i glikokortykosteroidy; w przypadku reakcji skórnych podać leki antyhistaminowe oraz glikokortykosteroidy. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia, kura.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Świnie: 0,16-0,24 g produktu na 10 kg mc. (100-150 mg trójwodnej amoksycyliny na 10 kg mc.) dziennie, podanego w dwóch porcjach. Podawać w wodzie do picia przez 3-5 dni. Kury: 0,16-0,24 g produktu na 10 kg mc. (100-150 mg trójwodnej amoksycyliny na 10 kg mc.) dziennie, podanego w dwóch porcjach. Podawać w wodzie do picia przez 3-5 dni. Po zakończeniu leczenia, urządzenia do podawania leku do picia należy starannie umyć, aby zapobiec przyjmowaniu przez zwierzęta pozostałości antybiotyku. W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania, masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej. Każdorazowo należy przygotowywać świeży roztwór z połowy dawki dobowej, którą wylicza się, uwzględniając średnią masę leczonych zwierząt oraz ilość wypijanej przez nie wody, wg wzoru:

Podczas leczenia roztwór produktu powinien być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt. Spożycie wody jest uzależnione od wielu czynników, m.in. stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, należy monitorować spożycie wody i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: świnia – 10 dni, kura – 5 dni. Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 9 miesięcy. Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 12 godzin.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 100 g i 500 g. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Kategoria: Tagi: , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?