OKSYTETRACYKLINA VETOS-FARMA, 0,05 g/g

Opis

proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń, bydła, indyków i kur

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Oksytetracyklina Vetos-Farma, 0,05 g/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń, bydła, indyków i kur.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
Oksytetracykliny chlorowodorek – 0,05 g/g.

Wskazania lecznicze:
Oksytetracyklina Vetos-Farma jest przeznaczona dla świń, cieląt, kur i indyków (z wyłączeniem niosek jaj konsumpcyjnych) w chorobach bakteryjnych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, nerek, pęcherza moczowego, w zakażeniach pępowiny, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na oksytetracyklinę. Oksytetracyklina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu takich chorób jak: borelioza i riketsjoza.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u bydła z rozwiniętą funkcją przedżołądków. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny oraz w przypadku niewydolności nerek i wątroby.

Działania niepożądane:
Stosowanie produktu przez długi okres czasu może doprowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych i zmian flory jelitowej (infekcje wtórne). Po terapii oksytetracykliną może wystąpić nadwrażliwość na światło, objawy nadwrażliwości, hepatotoksyczność i efekty hematologiczne występują jednak rzadko. Tetracykliny odkładają się w zębach mlecznych i stałych, wywołując ich odbarwienie, niedorozwój szkliwa i słabą mineralizację. Tetracykliny mogą zahamować rozwój szkieletu płodu. Wysokie dawki lub długotrwałe podawanie może opóźnić wzrost kości i procesy zdrowienia u młodych zwierząt.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Bydło (cielę), świnia, kura, indyk.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
U cieląt i świń zalecana dawka wynosi 10-30 mg chlorowodorku oksytetracykliny na kg mc. na dobę (co odpowiada 200-600 mg produktu na kg mc.) przez 3-5 dni. Zalecaną dawkę należy podzielić na dwie części. U kur i indyków zalecana dawka wynosi 10–25 mg chlorowodorku oksytetracykliny na kg mc. na dobę (co odpowiada 200-500 mg produktu na kg mc.) przez 3-5 dni. Produkt należy podawać w wodzie do picia. Codziennie należy przygotować świeży roztwór. W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej. Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania, należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Ilość produktu potrzebną do leczenia stada można wyliczyć za pomocą następującego wzoru:

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w etykieto-ulotce.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: świnia, bydło (cielę), indyk, kura – 21 dni. Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykieto-ulotce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 30 dni. Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Inne informacje:
Torebka z folii PA/PE zawierająca 100 g lub 1000 g produktu.

Kategoria: Tagi: , , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?