DOKSYCYKLINA VETOS-FARMA, 20 g/100 g

Opis

proszek do podania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Doksycyklina Vetos-Farma, 20 g/100 g, proszek do podania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
100 g produktu zawiera: Substancja czynna: Doksycykliny hyklan 20 g.

Wskazania lecznicze:
Doksycyklina Vetos-Farma jest stosowana w zwalczaniu chorób przewodu pokarmowego i oddechowego u świń, kur i indyków. Produkt należy stosować w przypadku potwierdzenia występowania choroby. Świnie: choroby bakteryjne układu oddechowego i przewodu pokarmowego wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na doksycyklinę (P. multocida, A. pleuropneumoniae, M. hyopneumoniae). Kury i indyki: choroby bakteryjne układu oddechowego i przewodu pokarmowego wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na doksycyklinę (E. coli, Salmonella enteritidis).

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny. Nie stosować w przypadku niewydolności nerek i wątroby.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia, kura, indyk.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Świnie: 5,4-10,8 mg hyklanu doksycykliny/kg masy ciała/dobę, co odpowiada 27-54 mg produktu na 1 kg masy ciała, przez okres 3-6 dni, podanej w dwóch porcjach z wodą do picia. Kury i indyki: 10,8-16,2 mg hyklanu doksycykliny/kg masy ciała/dobę, co odpowiada 54-81 mg produktu na 1 kg masy ciała, przez okres 3-6 dni, podanej w dwóch porcjach z wodą do picia. Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy zwierząt, które mają być leczone, należy obliczyć dokładną ilość dobową Doksycykliny Vetos-Farma za pomocą następującego wzoru:

Aby zapewnić właściwe dawkowanie, należy jak najdokładniej ocenić masę ciała. Spożycie wody z lekiem zależy od stanu klinicznego zwierząt. Aby uzyskać właściwą dawkę, może istnieć potrzeba dostosowania stężenia leku w wodzie pitnej. W przypadku wykorzystania części zawartości opakowania zaleca się użycie odpowiednio skalibrowanych przyrządów mierniczych. Dawkę dobową należy dodać do wody pitnej w taki sposób, aby cała ilość leku została spożyta w ciągu 24 godzin. Wodę do picia z lekiem należy przygotować na świeżo co 24 godziny. Zaleca się przygotowanie stężonego roztworu (około 100 g produktu na 1 litr wody do picia), a następnie rozcieńczanie w razie potrzeby do stężenia leczniczego. Stężony roztwór może być również podany za pomocą odpowiedniego urządzenia do rozprowadzania leku w wodzie.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Tkanki jadalne świń, kur, indyków: 7 dni. Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w opakowaniach szczelnie zamkniętych. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na ulotce. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 30 dni. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 12 godzin.

Inne informacje:
Wielkości opakowań: Torebka z folii PA/PE po 100 g, 500 g, 1000 g.

Kategoria: Tagi: , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?