ENROFLOKSACYNA VETOS-FARMA, 100 mg/1 ml

Opis

roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Enrofloksacyna Vetos-Farma, 100 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń.

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
1 ml produktu zawiera: substancja czynna: enrofloksacyna 100 mg, substancja pomocnicza: butanol 30 mg.

Wskazania lecznicze:
Bydło: Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Mycoplasma spp. Leczenie zakażeń układu pokarmowego wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli. Leczenie posocznicy wywołanej przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli. Leczenie ostrego mykoplazmowego zapalenia stawów wywołanego przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Mycoplasma bovis u bydła młodszego niż 2 lata. Świnie: Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. i Actinobacillus pleuropneumoniae. Leczenie zakażeń układu moczowego wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli. Leczenie poporodowych zaburzeń laktacji – PDS (zespół MMA) wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli i Klebsiella spp. Leczenie zakażeń układu pokarmowego wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli. Leczenie posocznicy wywołanej przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli.

Przeciwwskazania:
Nie stosować profilaktycznie. Nie stosować w przypadku występowania znanej oporności/oporności krzyżowej na fluorochinolony lub chinolony. Nie stosować u krów w okresie laktacji, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi. Nie stosować u zwierząt ciężarnych oraz w okresie laktacji. Nie stosować u rosnących koni ze względu na ryzyko uszkodzenia chrząstek stawowych.

Działania niepożądane:
Enrofloksacyna może powodować uszkodzenia chrząstek stawowych podczas intensywnego wzrostu, szczególnie u zwierząt mięsożernych ras szybko rosnących. W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić miejscowa reakcja tkankowa. Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Istnieje możliwość krystalizacji fluorochinolonów w kwaśnym moczu zwierząt mięsożernych.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia, bydło.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Podanie podskórne lub domięśniowe. Kolejne dawki produktu należy podawać w różne miejsca. Bydło: Produkt należy podawać podskórnie. 5 mg enrofloksacyny na kg mc., co odpowiada 1 ml na 20 kg mc., podawane raz dziennie przez 3‑5 dni. Ostre mykoplazmowe zapalenie stawów wywołane przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Mycoplasma bovis u cieląt młodszych niż 2 lata: 5 mg enrofloksacyny na kg mc., co odpowiada 1 ml na 20 kg mc., podawane raz dziennie przez 5 dni. Produkt podawać podskórnie. Podskórnie nie należy podawać więcej niż 10 ml produktu w jedno miejsce. Świnie: 2,5 mg enrofloksacyny na kg mc., co odpowiada 0,5 ml na 20 kg mc., podawane raz dziennie, domięśniowo, przez 3 dni. Zakażenie układu pokarmowego lub posocznica wywołane przez bakterie Escherichia coli: 5 mg enrofloksacyny na kg mc., co odpowiada 1 ml na 20 kg mc., podawane raz dziennie, domięśniowo, przez 3 dni. Wstrzykiwać w kark, w pobliżu podstawy ucha. W jedno miejsce nie należy podawać więcej niż 3 ml produktu.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej. Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najprecyzyjniej określić masę ciała (mc.) w celu uniknięcia zaniżenia dawki.

Okres karencji:
Bydło: Po podaniu podskórnym: tkanki jadalne: 12 dni; mleko: 4 dni. Świnie: tkanki jadalne: 13 dni.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 3 tygodnie.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 50 ml, 100 ml.

Kategoria: Tagi: , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?