TRI–COC

Opis

30 g/100 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków i królików

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
Sulfachloropyrazyna sodowa jednowodna 30 g/100 g.

Wskazania lecznicze:
Kury (brojlery, kury hodowlane): Leczenie klinicznej postaci kokcydiozy wywołanej przez E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis (mivati), E. praecox. Leczenie zakażeń wywołanych przez Salmonella gallinarum, po uwzględnieniu rozporządzenia (WE) nr 1177/2006 oraz aktualnych krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu. Wspomagająco, przy leczeniu nekrotycznego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium perfringens, gdy stwierdzono współistniejącą kokcydiozę. Leczenie zakaźnego kataru nosa (łac. Coryza contagiosa) wywołanego przez Haemophilus paragallinarum. Indyki (brojlery): Leczenie klinicznej postaci kokcydiozy wywołanej przez E. adenoides, E. meleagrimitis. Króliki: Leczenie zakażeń wywołanych przez Pasteurella multocida.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na sulfonamidy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Kury (brojlery, kury hodowlane), indyki (brojlery), króliki.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania:
Podawać 120 mg produktu na kg m.c., co odpowiada 36 mg substancji czynnej na kg m.c. Kury i indyki: stosować 1 g produktu na 1 l wody do picia przez 3 dni. Jeżeli drób jest zainfekowany E. tenella albo E. necatrix stężenie produktu może być zwiększone do 1,5–2,0 g/l wody do picia. Króliki: stosować 2 g produktu na 1 l wody do picia przez 3 dni.
Produkt podawać w wodzie do picia; codziennie należy przygotować świeży roztwór. Podczas leczenia roztwór produktu powinien być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt. Jeżeli spożycie wody jest wyższe niż przeliczona objętość, należy podać w ciągu dnia dodatkową wodę nie zawierającą produktu. Nie należy zmieniać reżimu spożycia paszy podczas trwania leczenia. Kury, których jaja nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, powinny być poddane leczeniu na początku okresu znoszenia jaj. Spożycie wody może różnić się od stanu podstawowego, w zależności od temperatury otoczenia, programu oświetlenia, stosowanego systemu podawania wody do picia, stanu fizjologicznego, wieku oraz rasy. Do obliczenia stosowania przyjęto, że zwierzęta spożywają 60 ml wody na 1 kg m.c.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
W celu prawidłowego podawania produktu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

Okres karencji:
Kury tkanki jadalne: 16 dni, indyki tkanki jadalne: 28 dni, króliki tkanki jadalne: 15 dni. Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 30 dni. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Inne informacje:
Torebki z folii PA/PE zawierające 100 g i 500 g produktu.

Kategoria: Tagi: , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?