NEOMYCYNA VETOS-FARMA

Opis

proszek do podania w wodzie do picia lub w mleku dla świń, bydła i kur

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Neomycyna Vetos-Farma, proszek do podania w wodzie do picia lub w mleku dla świń, bydła i kur.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
100 g produktu zawiera: Substancja czynna: Neomycyna 13 000 000 IU (w postaci siarczanu neomycyny).

Wskazania lecznicze:
Leczenie infekcji przewodu pokarmowego cieląt, świń i kur wywołanych przez bakterie wrażliwe na działanie neomycyny, w szczególności E. coli i Salmonella spp.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na antybiotyki aminoglikozydowe lub dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u cieląt z rozwiniętą funkcją przedżołądków.

Działania niepożądane:
Neomycynę charakteryzuje wybiórcza oto-, nefro- i neurotoksyczność, a także reakcje uczuleniowe o słabym nasileniu. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia, bydło (cielęta), kura.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Cielęta: 10-22 mg siarczanu neomycyny na 1 kg mc. dziennie, co odpowiada 5-11 g produktu na 100 kg mc. dziennie. Dawkę dzienną najlepiej podawać w 2 porcjach (co 12 godzin), po rozpuszczeniu w mleku lub w preparatach mlekozastępczych przez 3-5 dni. Świnie: 10-22 mg siarczanu neomycyny na 1 kg mc. dziennie, co odpowiada 5-11 g produktu na 100 kg mc. dziennie. Dawkę dzienną najlepiej podawać w 2 porcjach (co 12 godzin), po rozpuszczeniu w wodzie przez 3-5 dni. Kury: 10-30 mg siarczanu neomycyny na 1 kg mc. dziennie, co odpowiada 50-150 mg produktu leczniczego na 1 kg mc. z wodą do picia.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Bydło, świnia, kura: tkanki jadalne – 14 dni. Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u krów produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na ulotce. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 30 dni. Okres ważności po rekonstytucji w wodzie zgodnie z instrukcją: 24 godziny. Okres ważności po rekonstytucji w mleku, preparatach mlekozastępczych: zużyć natychmiast.

Inne informacje:
Wielkości opakowań: 100 g, 500 g, 1000 g.

Kategoria: Tagi: , , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?