FENBENAT PLUS

Opis

500 mg + 50 mg tabletki dla psów

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Fenbenat Plus, 500 mg + 50 mg, tabletki dla psów.

Zawartość substancji czynnych i innych substancji:
1 tabletka zawiera: Substancje czynne: Fenbendazol 500 mg, Prazykwantel 50 mg.

Wskazania lecznicze:
Leczenie mieszanych inwazji pasożytów u psów wywołanych przez nicienie: Toxocara canis, Toxascaris leonine, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala;
tasiemce: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w okresie ciąży. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Pies

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania:
Zalecana dawka na kg masy ciała wynosi 5 mg prazykwantelu i 50 mg fenbendazolu. Jedna tabletka zawiera dawkę substancji czynnych przypadającą na 10 kg mc. Masa ciała zwierzęcia powinna być określona najdokładniej jak to możliwe. Zwierzęta o masie ciała niższej niż 5 kg należy odrobaczać w oparciu o inny dostępny produkt leczniczy weterynaryjny. Produkt można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub wymieszany z karmą. Nie wymagana jest dieta przed podaniem leku. Fenbenat Plus podaje się w wymienionej wyżej dawce przez trzy kolejne dni. W przypadku silnej inwazji, objawiającej się biegunką, wymiotami, obecnością pasożytów w kale i wymiocinach, pogorszeniem wyglądu sierści, leczenie należy powtórzyć po 14 dniach.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Nie dotyczy

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W przypadku likwidowania inwazji Dipylidium caninum należy jednocześnie zwalczać pchły.
Należy unikać poniższych praktyk, ponieważ zwiększają one ryzyko rozwoju oporności i mogą ostatecznie doprowadzić do braku skuteczności w leczeniu:
– zbyt częste i wielokrotne stosowanie leków przeciwpasożytniczych z tej samej klasy przez dłuższy czas,
– podawanie zbyt małych dawek, co może wynikać z niedoszacowania masy ciała lub niewłaściwego podawania produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
W razie przypadkowego połknięcia należy skontaktować się z lekarzem i pokazać ulotkę informacyjną. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

Ciąża i laktacja:
Nie stosować w okresie ciąży. Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Równoczesne stosowanie leków zwiększających aktywność enzymów cytochromu P-450 (np. deksametazonu, fenobarbitalu) może prowadzić do obniżenia stężenia prazykwantelu w osoczu. Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Przy przedawkowaniu może czasami wystąpić biegunka lub wymioty. Trzykrotne przekroczenie dawki nie wpływa na ogólny stan zdrowia psów.

Główne niezgodności farmaceutyczne:
Nieznane

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie:
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia niepotrzebnych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pomogą one chronić środowisko.

Inne informacje:
dostępne w obrocie opakowania 30 tabl., 50 tabl.

Kategoria: Tag: Print

©2020  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Projekt i wykonanie: uxtypo.com

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Sending
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Log in with your credentials

Forgot your details?