FARMATYL

Opis

1000 g/kg, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków i świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Farmatyl, 1000 g/kg, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków i świń

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji: Substancja czynna:
Tylozyny winian 1000 g/kg

Wskazania lecznicze:
Kury i indyki – leczenie schorzeń układu oddechowego (CRD) i zapalenia zatok wywołanych przez Mycoplasma gallisepticum i M. synoviae wrażliwe na tylozynę. Świnie – leczenie enzootycznego zapalenia płuc powodowanego przez Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumoniae. Leczenie i metafilaktyka rozrostowego zapalenia jelit (adenomatozy) powodowanego przez Lawsonia intracellularis.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u koni z uwagi na możliwość wystąpienia zapalenia jelita ślepego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne antybiotyki makrolidowe.

Działanie niepożądane:
Stosowanie leku u świń może powodować podrażnienie okolicy odbytu, objawiające się częstym i szybkim potrząsaniem ogona, rumieniem, obrzękiem błony śluzowej odbytu, wypadaniem odbytu.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Kura, indyk, świnia.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Przed podaniem zwierzętom produkt należy rozpuścić w wodzie do picia.

Kurczęta i indyki
80-100 mg winianu tylozyny/kg mc./dzień, co odpowiada 8,8-11,0 g Farmatylu/100 kg mc.

Czas leczenia mykoplazmozy
Czas stosowania:
Brojlery 1–3 dni
Nioski jaj produkcyjnych i kury odchowywane na nioski 2–3 dni
Indyki 2–3 dni

Świnie
W leczeniu enzootycznego zapalenia płuc: Farmatyl powinien być rozpuszczony w wodzie do picia, tak by zapewnić 25 mg winianu tylozyny/kg mc./dzień.
W leczeniu i metafilaktyce adenomatozy: Farmatyl powinien być rozpuszczony w wodzie do picia, tak by zapewnić 5-10 mg winianu tylozyny/kg mc./dzień.
Należy stosować przez 3-10 dni (do 24 godzin po ustąpieniu objawów). Woda do picia powinna być przygotowana co 24 godz.

W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania, masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej.
Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

Ilość produktu potrzebną do leczenia stada można wyliczyć za pomocą następującego wzoru:

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: kury: 1 dzień, indyki: 1 dzień, świnie: 2 dni.
Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu: 30 dni. Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Inne informacje:
Wielkości opakowań: Worki z folii PA/PE (wewnętrzna warstwa PE), zawierające 100 g lub 500 g produktu.

Kategoria: Tagi: , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?