IWERMEKTYNA VETOS-FARMA, 10 mg/ml

Opis

roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Iwermektyna Vetos-Farma, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
1 ml produktu zawiera: Substancja czynna: Iwermektyna 10 mg.

Wskazania lecznicze:
Zwalczanie chorób inwazyjnych powodowanych przez nicienie i ektopasożyty u bydła, świń i owiec. Bydło (bydło mięsne i krowy zasuszone): Nicienie żołądkowo-jelitowe: dojrzałe i L4: Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia pectinata, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, dojrzałe i L4 oraz larwy hypobiotyczne: Ostertagia ostertagi, dojrzałe: Ostertagia lyrata, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus; nicienie płucne: Dictyocaulus viviparus (dojrzałe i L4); inne nicienie: Thelazia spp. (dojrzałe). Gzy: Hypoderma bovis (stadia larwalne) oraz Hypoderma lineatum (stadia larwalne); wszy z gatunku (postaci dojrzałe, larwy, nimfy): Haematopinus eurystemus, Linognathus vituli i Solenopotes capillatus; świerzbowce: Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes bovis. Owce: nicienie żołądkowo-jelitowe: Haemonchus contortus (dojrzałe i L4), Chabertia ovina (dojrzałe i L4), Trichuris ovis (dojrzałe) oraz z rodzaju Cooperia curticei (dojrzałe i L4), Ostertagia circumscripta, Ostertagia trifurcata (dojrzałe i L4), Trichostrongylus axei, T. vitrinus (dojrzałe), T. columbiformis (dojrzałe i L4), Nematodirus filicolis (dojrzałe i L4). Inwazje larw gza nosowego Oestrus ovis. Świnie: inwazja wszy Haematopinus suis, świerzbowca Sarcoptes scabie var. suis. Inwazje nicieni: Ascaris suum (dojrzałe i L4), Hyostrongylus rubidu (dojrzałe i L4), Oesophagostomum spp. (dojrzałe i L4), Trichuris suis (dojrzałe), Strongyloides ransomi (dojrzałe), Metastrongylus spp. (dojrzałe).
Iwermektyna Vetos-Farma podana w zalecanej dawce zapobiega ponownej inwazji Haemonchus placei, Cooperia spp. i Trichostrongylus axei przez 14 dni od podania leku, Ostertagia ostertagi i Oesophagostomum radiatum przez 21 dni od podania leku, a inwazji Dictyocaulus viviparus przez 28 dni od podania leku.
Produkt podany maciorze na 7-14 dni przed porodem zapobiega poprzez mleko inwazji Strongyloides ransomi u prosiąt.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u innych gatunków zwierząt. Przypadki nietolerancji ze skutkiem śmiertelnym były notowane u psów, zwłaszcza rasy collie, owczarek staroangielski, ras pokrewnych i mieszańców oraz u żółwi. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą. Nie podawać dożylnie lub domięśniowo.

Działania niepożądane:
Po podaniu podskórnym leku, sporadycznie stwierdzono u zwierząt wystąpienie przemijającego obrzęku w miejscu iniekcji. Po podaniu podskórnym leku, sporadycznie obserwowano u owiec wystąpienie reakcji bólowej spowodowanej działaniem produktu. Wszystkie te reakcje ustępowały samoistnie.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Bydło, owca, świnia

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Podawać wyłącznie drogą podskórną. Produkt stosuje się w formie iniekcji podskórnych w następujących dawkach: bydło, owce: 0,2 mg iwermektyny/kg mc.; świnie: 0,3 mg iwermektyny/kg mc.

Stosowanie: bydło, owce: 1 ml produktu na 50 kg mc. najlepiej w fałd skórny za łopatką; świnie: 1 ml produktu na 33 kg mc. w okolicy szyi.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: bydło – 35 dni, owce – 42 dni, świnie – 28 dni. Nie stosować u krów i owiec, produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. U krów mlecznych w okresie zasuszenia i u ciężarnych jałówek stosować nie później niż na 60 dni przed planowanym porodem.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 50 ml, 100 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Kategoria: Tagi: , , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?