FENBENAT, 40 mg/g (proszek)

Opis

proszek doustny dla świń

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fenbendazol 40 mg/g
Rodzaj i wielkość opakowania: Worki z folii PA/PE zawierające 200 g, 500 g.

Wskazania lecznicze:
Leczenia inwazji pasożytniczych u świń wywołanych przez nicienie wrażliwe na działanie fenbendazolu: Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum sp., Trichuris suis, Metastrongylus sp.

Przeciwwskazania:
Brak.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i droga podania:
Produkt jest przeznaczony do leczenia pojedynczych świń lub niewielkiej ich grupy w małych gospodarstwach. W większych farmach do leczenia zakażonych pasożytami świń stosuje się paszę leczniczą przygotowaną z premiksu.
Jednorazowa dzienna dawka lecznicza fenbendazolu wynosi 5 mg/kg mc., co odpowiada 0,125 g leku/kg mc. podanego z dzienną porcją paszy lub 0,021 g leku/kg mc. podawanego z paszą przez kolejnych 6 dni. Lek przed podaniem powinien być starannie wymieszany z paszą. Produkt leczniczy weterynaryjny powinien być dodawany wyłącznie do suchej paszy. Przed leczeniem należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierząt oraz ilość spożywanej przez nie paszy. Na tej podstawie ustala się indywidualną dawkę leku. Przybliżona ilość paszy spożywanej przez świnie dziennie wynosi ok. 40-50 g/kg mc. dziennie.
Należy przygotowywać dokładnie taką ilość paszy ile zjedzą świnie. Niezjedzone resztki należy wybrać, wyczyścić i unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
W celu ograniczenia ryzyka infekcji powinny być wdrożone dobre praktyki leczenia i higieny.
Odrobaczać powinno się w przypadku pojawienia się pasożytów lub profilaktycznie, ale nie częściej niż co 6 miesięcy. Odrobaczanie należy przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 10–14 dni.
W celu uniknięcia wzrostu oporności pasożytów na lek należy go stosować w gospodarstwie maksymalnie 8-krotnie. Następnie należy zastosować produkt przeciwrobaczy o innym mechanizmie działania.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Przed podaniem leku zaleca się zwierzęta przegłodzić nie karmiąc ich poprzedniego dnia. Pasza z lekiem powinna być jedyną dostępną paszą dla leczonych zwierząt.

Okres karencji:
Tkanki jadalne 4 dni.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Okres ważności wynosi 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 1 miesiąc. Okres ważności po zmieszaniu z paszą – 6 dni.

Kategoria: Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?