FLORFENIKOL VETOS-FARMA, 300 mg/ml

Opis

roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Florfenikol Vetos-Farma, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
Florfenikol – 300 mg/ml.

Wskazania lecznicze:
Leczenie chorób wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na florfenikol. Bydło: Florfenikol jest przeznaczony do leczenia infekcji układu oddechowego u młodego i dorosłego bydła, wywoływanych przez Pasteurella multocida, Histophilus somni oraz zakaźnego zapalenia rogówki i spojówki u bydła na tle infekcji Moraxella bovis. Świnie: Florfenikol jest przeznaczony do leczenia infekcji układu oddechowego, wywoływanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u prosiąt poniżej 2 kg mc. Nie stosować u bydła w okresie laktacji. Nie stosować u knurów i buhajów przeznaczonych do rozmnażania. Nie stosować w przypadku podejrzenia wystąpienia nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Działania niepożądane:
Po iniekcji preparatu, zwłaszcza u młodych świń, może wystąpić rozluźnienie kału i zaczerwienienie odbytu. Objawy te powinny ustąpić po 2‑4 dniach od podania ostatniej dawki leku. W miejscu iniekcji może pojawiać się przejściowo odczyn tkankowy.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Bydło, świnia.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Lek podawać domięśniowo w dawce 20 mg substancji czynnej na kg mc., dwukrotnie w odstępie 48 godzin.
Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.

Okres karencji:
Bydło – tkanki jadalne – 30 dni, świnia – tkanki jadalne – 14 dni.
Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 21 dni.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 50 ml, 100 ml. Butelka z oranżowego szkła typu II zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i uszczelnieniem aluminiowym, pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

Kategoria: Tagi: , Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?