STREPTO

Opis

37,5 g/100 g, proszek do sporządzania roztworu dla świń

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
100 g produktu zawiera: Substancja czynna: streptomycyny siarczan 37,5 g.

Wskazania lecznicze:
Leczenie zakażeń przewodu pokarmowego świń wywołanych przez E. coli (kolibakterioza).

Przeciwwskazania:
Brak.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Dawka lecznicza to 25‑30 mg streptomycyny siarczanu na kg mc. raz na dzień, przez 7 kolejnych dni. Dawka praktyczna to 40‑80 mg preparatu na kg mc. dziennie, przez 7 kolejnych dni. Produkt należy podawać doustnie po rozpuszczeniu w wodzie. Do przygotowania produktu w wodzie potrzebna jest dokładna znajomość dobowego zużycia wody przez świnie. Wyliczoną dawkę produktu zaleca się podawać jednorazowo, po uprzednim rozpuszczeniu jej w około 1/3‑1/4 dobowej ilości wody spożywanej przez zwierzęta. Należy określić jak najdokładniej prawidłową masę ciała leczonych zwierząt tak, aby dawka stosowanego antybiotyku nie była zbyt mała. Spożycie przygotowanego roztworu zależy od stanu klinicznego leczonych zwierząt. Należy odpowiednio dostosować stężenie roztworu tak, aby uzyskać prawidłową dawkę stosowanego antybiotyku u leczonych zwierząt.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce informacyjnej.

Okres karencji:
Tkanki jadalne – 14 dni.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 30 dni. Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 100 g, 500 g.

Kategoria: Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?