TIAMOFARM, 450mg/g

Opis

proszek do podania w wodzie do picia dla świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Tiamofarm, 450mg/g, proszek do podania w wodzie do picia dla świń.

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
1 gram zawiera: Substancja czynna: Tiamuliny wodorofumaran do użytku weterynaryjnego 450 mg.

Postać farmaceutyczna:
Proszek do podania w wodzie do picia. Biały lub prawie biały, jednorodny proszek, bez zapachu.

Wskazania lecznicze:
Produkt przeznaczony jest do leczenia dyzenterii wywołanej przez Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, enzootycznego odoskrzelowego zapalenia płuc wywołanego przez Actinobacillus
pleuropneumonie i Mycoplasma hyopneumoniae u świń.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku oporności bakterii., zaburzeniach funkcji wątroby.
Nie stosować u loch w pierwszym trymestrze ciąży.
Nie stosować produktów zawierających jonofory w trakcie lub przez co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem lub po zakończeniu leczenia tym produktem.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych zwierząt), najczęściej u świń trzymanych w złych warunkach zoohigienicznych, mogą wystąpić objawy świądu i rumienia okolic głowy, brzucha i krocza. W bardzo rzadkich przypadkach (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty), może wystąpić obrzęk podbrzusza, krocza, pachwin, podgardla i okolic ryja. Powyższe zmiany są wynikiem niskiego stanu higieny i wynikają z bezpośredniego, drażniącego skórę działania metabolitów tiamuliny zawartych w moczu. Należy wówczas przerwać podawanie produktu, zmyć skórę zwierząt wodą oraz oczyścić i ponownie wyścielić kojce. W ciężkich przypadkach zastosować preparaty wapniowe, przeciwhistaminowe i glikokortykosteroidy.

Docelowe gatunki zwierząt: Świnia.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania:
Produkt w postaci proszku, podaje się po rozpuszczeniu w wodzie do picia.
Dzienna dawka lecznicza wodorofumaranu tiamuliny wynosi 6 mg/ kg mc. co odpowiada 1 g
produktu na 75 kg mc.
Przy leczeniu dyzenterii produkt stosuje się przez okres 5-7 dni.
Przy leczeniu enzootycznego zapalenia płuc produkt stosuje się przez okres 7-10 dni.
Należy określić jak najdokładniej prawidłową masę ciała leczonych zwierząt tak, aby dawka stosowanego antybiotyku nie była zbyt mała.

W celu obliczenia dawki przeznaczonej do leczenia większej ilości zwierząt należy użyć poniższego wzoru:

 

 

Spożycie roztworu zależy od szeregu czynników, w tym stanu klinicznego zwierząt oraz warunków otoczenia, takich jak temperatura i wilgotność. W celu utrzymania prawidłowego dawkowania należy monitorować pobieranie wody i w razie potrzeby dostosować stężenie wodorofumaranu tiamuliny.  Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego stopnia pobrania roztworu leczniczego, zwierzęta należy leczyć pozajelitowo.

Codziennie należy przygotować świeży roztwór produktu.

Okresy karencji: Tkanki jadalne: 7 dni

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykieto-ulotce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Specjalne ostrzeżenia:

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań lekowrażliwości drobnoustrojów
wyizolowanych od chorych zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być prowadzone
zgodnie z miejscowymi (regionalnymi, czy pochodzącymi z danego gospodarstwa) danymi
epidemiologicznymi dotyczącymi lekowrażliwości bakterii patogennych.

Ciąża:
Nie stosować u loch w pierwszym trymestrze ciąży.

Laktacja:
Można stosować w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nie łączyć tiamuliny z antybiotykami jonoforowymi (takimi jak monenzyna, salinomycyna, maduramycyna, narazyna, lasalocid) z uwagi na groźne interakcje występujące na poziomie metabolizmu wątrobowego co może powodować powstanie objawów identycznych z zatruciem jonoforami. Mogłoby wtedy dojść do znacznego spowolnienia wzrostu, ataksji, paraliżu, a nawet śmierci zwierząt. W przypadku wystąpienia objawów interakcji niezwłocznie przerwać podawanie produktu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 60 dni

Wielkość opakowania: 100g, 500g.

Kategoria: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?