STERIL VIT B12

Opis

mieszanka paszowa uzupełniająca, preparat sterylny (E. Ph.) o podwyższonej jakości

Skład:
100 ml produktu zawiera: dodatki dietetyczne – witaminy: 49,5 mg witaminy B12 (cyjanokobalaminy), pierwiastki śladowe: 349,0 mg sodu (w postaci chlorku sodu i dwuwodorofosforanu sodu), 76,7 mg fosforu (w postaci dwuwodorofosforanu sodu); dodatki technologiczne – konserwanty: 1,0 g; nośnik – woda (zawartość wilgoci: 96,9 g).

Rodzaj i wielkość opakowania:
Butelka z PET z zakrętką o pojemności 100 ml.

Właściwości i działanie:
Preparat jest sterylnym roztworem witaminy B12, o przedłużonej trwałości. Witamina ta odgrywa bardzo ważną rolę w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy i białek. Niezbędna jest również dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, tkanki nabłonkowej i mięśni. Niedobory witaminy B12 u zwierząt dają pierwotne objawy, powstające głównie w wyniku zaburzeń w syntezie kwasów nukleinowych i porfiryn, w przemianie kwasu propionowego w glukozę oraz w metabolizmie lipidów, białek i błon komórkowych. Zaburzenia w syntezie kwasów nukleinowych i porfiryn prowadzą do anemii makrocytarnej, zwiększenia krwinek białych o wielopłatowym jądrze oraz powiększenia limfocytów z leukopenią. Zaburzenie syntezy kwasów nukleinowych odbija się wyraźnie na zmniejszeniu lub zaniku proliferacji komórek nabłonka przewodu pokarmowego, które prowadzą do występujących na przemian biegunek i zaparć. Niezwykle istotny jest udział witaminy B12 w przemianach kwasu propionowego u przeżuwaczy. Zaburzenie przemiany kwasu propionowego w glukozę objawia się spadkiem mleczności, spadkiem przyrostów masy ciała, wychudzeniem. U bydła stan taki może pojawić się w wyniku zaburzeń mikroflory przedżołądków (zmiana diety, stosowanie antybiotyków jonoforowych) i jednocześnie wysokiej produkcji. Dodatkowo kobalamina pełni funkcje ochronne względem wątroby, pobudza wydzielanie trzustkowe i przysadkowe.

Wskazania:
Preparat ten podaje się przy niedoborze witaminy B12, w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, w okresie leczenia antybiotykami.

Dawkowanie i droga podania:
Preparat stosuje się w wodzie do picia dla wszystkich gatunków zwierząt w ilości: konie i bydło 2–5 ml/dzień/zwierzę; cielęta, źrebięta 1–3 ml/dzień/zwierzę; tuczniki, maciory prośne i karmiące, prosięta, psy, owce, kozy 0,5–1,5 ml/dzień/zwierzę; drób 2,5 ml/10 litrów wody do picia (100 ml na 400 litrów wody).

Zalecenia dla prawidłowego podania:
PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ. W celu prawidłowego podawania preparatu, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej etykiecie.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed światłem.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu lub odpadów pochodzących z tego produktu:
Produktu nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwoli to na lepszą ochronę środowiska.

Ważność i seria:
Data produkcji jest jednocześnie numerem serii, seria i termin ważności są na opakowaniu.

Inne informacje:
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu, należy kontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Kategorie: , Tagi: , , , , , , Print

©2020  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Projekt i wykonanie: uxtypo.com

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Sending
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Log in with your credentials

Forgot your details?