IWERMEKTYNA VETOS‑FARMA, 0,6 g/100 g

Opis

premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Iwermektyna Vetos-Farma, 0,6 g/100 g, premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
100 g premiksu zawiera: Substancja czynna: Iwermektyna 0,6 g.

Wskazania lecznicze:
Leczenie i zwalczanie inwazji: nicieni: Ascaris suum (postaci dorosłe i larwy L4), Hyostrongylus rubidus (postaci dorosłe i larwy L4), Oesophagostomum spp. (postaci dorosłe i larwy L4), Strongyloides ransomi (postaci dorosłe), Metastrongylus spp. (postaci dorosłe); wszy: Heamatopinus suis; świerzbowców: Sarcoptes scabiei var suis. Iwermektyna Vetos-Farma premiks, podany ciężarnym maciorom przed oproszeniem, zapobiega transmisji nicieni S. ransomi od matki do prosiąt wraz z wysysanym mlekiem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u innych gatunków zwierząt. Przypadki nietolerancji ze skutkiem śmiertelnym były notowane u psów, zwłaszcza rasy collie, owczarek staroangielski, ras pokrewnych i mieszańców oraz u żółwi. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Świnia.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Dawka lecznicza iwermektyny wynosi 0,1 mg/kg mc. przez 7 kolejnych dni. Procedura sporządzania mieszaniny premiksu z paszą treściwą zależy od masy zwierząt, dla których jest przyrządzana. Dla warchlaków do 40 kg mc. (zjadających minimalnie 50 g paszy na 1 kg mc.), sporządza się mieszaninę w proporcji 333 g premiksu na 1 tonę paszy. Taką paszę podawać przez 7 kolejnych dni. Dla świń o masie od 40 do 100 kg mc. (zjadających minimalnie 42 g paszy na 1 kg mc.), mieszaninę w proporcji 400 g premiksu na 1 tonę paszy. W celu dobrego wymieszania premiksu z paszą, przygotowuje się wstępnie przedmieszkę w stosunku 1 część premiksu/10 części paszy, a następnie dopełnia paszą do żądanej ilości.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: 12 dni.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w suchym miejscu. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności po zmieszaniu z paszą: 1 miesiąc.

Inne informacje:
Wielkość opakowania: 85 g, 100 g, 170 g, 200 g, 340 g, 400 g, 680 g oraz 800 g. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
Należy brać pod uwagę oficjalne zalecenia włączania premiksów z lekiem do paszy ostatecznej. Zawartość otwartego opakowania zużyć natychmiast.

Kategoria: Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?