ENROFLOKSACYNA VETOS‑FARMA, 100 mg/ml

Opis

roztwór do podania w wodzie do picia dla kur i indyków

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
Enrofloksacyna Vetos‑Farma, 100 mg/ml, roztwór do podania w wodzie do picia dla kur i indyków.

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
1 ml produktu zawiera: substancja czynna: enrofloksacyna 100 mg; substancje pomocnicze: alkohol benzylowy (E 1519) 10 mg.

Wskazania lecznicze:
Leczenie zakażeń wywołanych przez następujące bakterie wrażliwe na enrofloksacynę: kury Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida; indyki Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w profilaktyce. Nie stosować w przypadku potwierdzenia wystąpienia oporności/oporności krzyżowej na (fluoro) chinolony w stadzie przeznaczonym do leczenia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chinolony lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Kura, indyk.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Lek stosować doustnie po rozcieńczeniu w wodzie. Kury i indyki: 10 mg enrofloksacyny/kg masy ciała (1 ml produktu na 10 kg masy ciała) na dobę przez 3‑5 kolejnych dni. Podawać przez 3‑5 kolejnych dni; w przypadku zakażeń mieszanych lub postępujących zakażeń przewlekłych przez 5 dni. Jeżeli w ciągu 2‑3 dni nie nastąpi poprawa kliniczna, w oparciu o wyniki badań wrażliwości należy rozważyć leczenie alternatywnymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej. Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia. Ptaki dorosłe w czasie upałów oraz ptaki młode wypijają 2 do 4 razy więcej wody. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny. Woda z lekiem powinna stanowić jedyne źródło wody pitnej. Codziennie należy sporządzać świeży roztwór leczniczy.

Okres (-y) karencji:
Kury: tkanki jadalne: 7 dni; indyki: tkanki jadalne: 13 dni. Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie należy stosować u młodych ptaków odchowywanych na nioski w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykieto‑ulotce. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 30 dni. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Inne informacje:
Wielkość i rodzaj opakowania: Butelka z PET (brunatna) z zakrętką z HDPE (biała) z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierająca 100 ml produktu. Butelka z HDPE (biała) z zakrętką z LDPE (czarna) z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierająca 1000 ml produktu oraz 5000 ml.

Kategoria: Tag: Print

©2024  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Wsparcie: WebOptimo

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?