A 20

Opis

0,2 g/1 g, proszek do podania w wodzie do picia dla kur i gołębi

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:
A 20, 0,2 g/1 g, proszek do podania w wodzie do picia dla kur i gołębi.

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:
1 g produktu zawiera: Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 0,2 g. Substancje pomocnicze: sodu węglan bezwodny 0,15 g, sacharoza 0,65 g.

Wskazania lecznicze:
U kur i gołębi lek wspomagająco w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, skazy moczanowej u gołębi oraz metafilaktycznie w stanach stresu termicznego.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u zwierząt wykazujących przewlekłe zaburzenia przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane:
Produkt może wykazywać działanie drażniące na błonę śluzową żołądka i jelit, bezpośrednio i w wyniku hamowania syntezy PGE (brak działania cytoprotekcyjnego PGE). Mogą mieć miejsce krwawienia i owrzodzenia błony śluzowej. Ze względu na działanie przeciwzakrzepowe lek może wydłużać czas krwawień. Najczęstszym działaniem niepożądanym kwasu acetylosalicylowego podanego w dawce terapeutycznej są podrażnienia żołądkowo-jelitowe, czego wynikiem mogą być wymioty.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:
Kura, gołąb.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:
Produkt podaje się kurom i gołębiom z wodą do picia. Dawkowanie: 40 mg kwasu acetylosalicylowego (opakowanie A) na kg masy ciała na jeden dzień, co odpowiada 200 mg produktu/kg mc. (40 mg substancji z opakowania A + 160 mg substancji z opakowania B).
W celu sporządzenia roztworu leczniczego należy:
1. Wyliczyć ilość substancji czynnej (opakowanie A) i pomocniczych (opakowanie B) przyjmowaną przez wszystkie ptaki w ciągu doby: 40 mg substancji A/kg mc./dzień x łączna masa leczonych ptaków, 160 mg substancji B/kg mc./dzień x łączna masa leczonych ptaków.
2. Obliczoną dawkę dobową substancji A i B podzielić na 3‑4 porcje, które mogą zostać pobrane w ciągu 3 godzin.
3. Określić ilość wody, spożywaną przez wszystkie ptaki w ciągu 3 godzin.
4. Ilość substancji B, obliczoną zgodnie z punktem 2, zmieszać dokładnie z ok. ¼ objętości wody, określonej w punkcie 3.
5. Do powstałego roztworu dodać ilość substancji A, wyliczoną zgodnie z punktem 2, i wymieszać do uzyskania przejrzystego roztworu.
6. Uzupełnić wodą do objętości określonej w punkcie 3.
W ten sam sposób przygotować pozostałe porcje produktu w odstępach 3‑godzinnych, do uzyskania dawki dobowej. Dawkowanie powinno odbywać się w sposób ciągły przez okres od jednego do siedmiu dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania:
Brak.

Okres karencji:
Tkanki jadalne: kury i gołębie – zero dni. Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C, w opakowaniach szczelnie zamkniętych. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykieto-ulotce. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 30 dni. Okres ważności po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: 3 godziny.

Inne informacje:
Produkt leczniczy pakowany w folię (PA/PE), składający się z opakowania A i B, umieszczonych w opakowaniu zewnętrznym C. Opakowanie C zawierające łącznie:
– 100 g (to 20 g opak. A + 80 g opak. B),
– 500 g (to 100 g opak. A + 400 g opak. B),
– 1000 g (to 200 g opak. A + 800 g opak. B).
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Kategoria: Tagi: , Print

©2022  Vetos-Farma sp. z o.o.  |  Projekt i wykonanie: uxtypo.com

Więcej informacji

Jeśli szukają Państwo dodatkowych informacji na temat produktów Vetos-Farma prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Wysyłanie
PRODUKTY VETOS-FARMA (Vetos-Farma Products)

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?